Entries by giongca

Trình tự cuộc thi

*  Đăng ký tham gia vòng sơ khảo – Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 1/09/2017 đến hết ngày 15/10/2017 – Tất cả hồ sơ dự thi và ảnh gửi về địa chỉ email của Ban Tổ Chức: giongcavangdoanhnhan@gmail.com để tổng hợp danh sách và làm giấy mời. * Vòng sơ khảo Trải rộng […]