Đăng ký dự thi

Đăng Ký Dự Thi

Để đăng ký dự thi Quý vị vui lòng tải xuống và điền vào mẫu đơn theo đường link bên dưới, sau đó gửi đơn đăng ký về hom email: giongcavangdoanhnhan2017@gmail.com

Link tải mẫu đăng ký dự thi: https://goo.gl/ohDsQS