Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi

* Đối tượng dự thi
– Các thí sinh Nam – Nữ độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
* Điều kiện dự thi
– Từ cấp quản lý Doanh nghiệp trở lên, có hợp đồng của công ty.
– Không có tiền án, tiền sự hay đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có tư cách đạo đức tốt.
* Điều kiện đặc cách
– Thí sinh đã từng đoạt giải các cuộc thi hát khác được miễn vòng thử giọng.
– Miễn vòng loại đối với thí sinh đã, đang học tại các trường Âm Nhạc.